• CURRENT
 • ARCHIVED

2024

School Safety Walk for May

Faculty:

 1. Dr. Ahsan Ali
 2. Ms. K. Yoga Sudha
 3. Ms. Sangeeta Mathur
 4. Ms. Dolly Sharma
 5. Ms. Vinita Kaushik
 6. Ms. Vibhuti Sharma
 7. Ms. Tripti Pandey
 8. Ms. Nivedita Pandey
 9. Ms. Veena Thakur

2024

School Safety Walk for February

Faculty:

 • Dr. Ahsan Ali
 • Ms. K Yoga Sudha
 • Ms. Sangeeta Mathur
 • Ms. Hemangana Mishra

Participants:

 • Mr. Prateek Shrivastava
 • Ms. Radhika Kadamb
 • Mr. Sanjay Sehrawat

2023
School Safety Walk for December

FaculFaculty:ty:

 • Dr Ahsan Ali
 • Ms K Yoga Sudha
 • Ms Sangeeta Mathur
 • Ms Hemangana Mishra

Participants:

 • Ms Roopa Yadav
 • Ms Dipika Rout
 • Mr Alok Verma

2023

School Safety Walk for October

Faculty:

 • Dr Ahsan Ali
 • Ms K Yoga Sudha
 • Ms Sangeeta Mathur
 • Dr Neelu
 • Ms Rajni Raheja
 • Ms Nutan Prasad

Participants:

 • Ms Sushma Thapa
 • Ms Pratibha Kapoor
 • Ms Garima Rai

Student:

 • Maitri Begur
 • Anjani Tokas

2023

School Safety Walk for September

Faculty:

 • Dr Ahsan Ali
 • Ms K Yoga Sudha
 • Ms Sangeeta Mathur
 • Dr Neelu
 • Ms Rajni Raheja
 • Ms Nutan Prasad

Participants:

 • Ms Sapna Sehrawat
 • Mr Amit Jain

Student:

 • Shaurya Prakash Kadain
 • Naisha Sharma

2023

School Safety Walk for August

Faculty:

 • Dr Ahsan Ali
 • Ms K Yoga Sudha
 • Ms Sangeeta Mathur
 • Dr Neelu
 • Ms Rajni Raheja
 • Ms Nutan Prasad

Participants:

 • Mr Vineet
 • Ms Gagan Navneet Bawa

Student:

 • Shaurya Prakash Kadain
 • Himaneesh Singh

2023

School Safety Walk for July

Faculty:

 • Dr Ahsan Ali
 • Ms K Yoga Sudha
 • Ms Sangeeta Mathur
 • Ms Richa Sharma
 • Ms Rajni Raheja
 • Ms Nutan Prasad

Participants:

 • Mr Shashank Mishra
 • Ms Niti Naithani
 • Mr Ashwani Chauhan
 • Ms Rashi Singh
 • Mr Sumit Bhargava
 • Mr Harshmit Singh

Student:

 • Maitri Begur
 • Purni Sharma

2023

School Safety Walk for May

Faculty:

 • Dr Ahsan Ali
 • Ms K Yoga Sudha
 • Ms Sangeeta Mathur
 • Ms Richa Sharma
 • Ms Rajni Raheja
 • Ms Nutan Prasad

Participants:

 • Ms Deepa Jain
 • Ms Sangeet Vashisht

2023

School Safety Walk for April

Faculty:

 • Dr Ahsan Ali
 • Ms K Yoga Sudha
 • Ms Sangeeta Mathur
 • Ms Richa Sharma
 • Ms Rajni Raheja
 • Ms Nutan Prasad


2023

School Safety Walk for January

Faculty:

 • Dr Ahsan Ali
 • Ms K Yoga Sudha
 • Ms Sangeeta Mathur
 • Ms Richa Sharma
 • Ms Rajni Raheja
 • Ms Nutan Prasad

Participants:

 • Ms Shalini Tiwari
 • Ms Mini Jain

Student:

 • Maitri Begur
 • Purni Sharma

2022

School Safety Walk for December

Faculty: Dr Ahsan Ali

Ms Sudha Y

Ms Sangeeta Mathur

Ms Richa Sharma

Ms Rajni Raheja

Ms Nutan Prasad

Participants: Ms Shabina Jamil Khan

Ms Dev Kumar

Student: Trisha Sharma

Bhavya Arya


School Safety Walk for November

Faculty: Dr Ahsan Ali
Ms Sudha Y.
Ms Sangeeta Mathur
Ms Richa Sharma
Ms Rajni Raheja
Ms Nutan Prasad

Participants: Ms Manshi Kaushik
Ms Nutan Rathi
Student: Trisha Sharma
Bhavya Arya


School Safety Walk for October 2022

Faculty: Dr Ahsan Ali
Ms Sudah Y.
Ms Sangeeta Mathur
Ms Richa Sharma
Ms Rajni Raheja
Ms Nutan Prasad

Participants: Mr Rakesh Kumar Roy
Mr Ritesh Kaushik
Student: Trisha Sharma
Bhavya AryaSchool Safety Walk for September 2022

Faculty: Dr Ahsan Ali

Ms Sudah Y.
Ms Sangeeta Mathur
Ms Richa Sharma
Ms Rajni Raheja
Ms Nutan Prasad

Participants: Ms Avneeta Oberoi
Mr Yogesh Kumar
Student: Trisha Sharma
Bhavya AryaSchool Safety Walk for August 2022

Faculty: Dr Ahsan Ali
Ms Sangeeta Mathur
Ms Sudha Y.
Ms Richa Sharma
Ms Rajni Raheja
Ms Nutan Prasad
Non-Teaching Staff: Mr Manmohan Sharma
Participants: Ms Nisha Singh
Ms Sai Alekhya
Student: Achint Mehar
Bhavya Arya


School Safety Walk for July 2022

Faculty: Dr Ahsan Ali
Ms Harjeet Nijhar
Ms Sudha Y.
Non-Teaching Staff: Mr Manmohan Sharma
Participants: Ms Neha Krushnarvind Patel
Ms Rupali Sharma
Student: Yamini Iyer
Trisha Sharma


School Safety Walk for June 2022

Faculty: Dr Ahsan Ali
Ms Harjeet Nijhar
Ms Sudha Y.
Non-Teaching Staff: Mr Manmohan Sharma
Participants: Ms Reena Duggal


School Safety Walk for May 2022

Faculty: Dr Ahsan Ali
Ms Harjeet Nijhar
Ms Sudha Y.
Non-Teaching Staff: Mr Manmohan Sharma
Participants: Ms Reena Duggal
Student: Bhavya Arya
Aryaman Bahree
Anahat Duggal


School Safety Walk for February 2020

Faculty: Dr Ahsan Ali
Ms Harjeet Nijhar
Ms Lavanya Madhavan
Ms Chanda Negi Rawat
Non-Teaching Staff: Mr Manmohan Sharma
Participants: Ms Sushi Gupta
Ms Deepti Kalra


School Safety Walk for January 2020

Faculty: Dr Ahsan Ali
Ms Harjeet Nijhar
Ms Lavanya Madhavan
Ms Chanda Negi Rawat
Non-Teaching Staff: Mr Manmohan Sharma
Participants: Ms Kanchana Vishwanath
Ms Arminder Kaur
Students: Rukshana
Manshaa Dhaar


School Safety Walk for December 2019

Faculty: Dr Ahsan Ali
Ms Harjeet Nijhar
Ms Lavanya Madhavan
Ms Chanda Negi Rawat
Non-Teaching Staff: Mr Manmohan Sharma
Participants: Ms Kanchana Vishwanath
Students: Rukshana
Manshaa Dhaar


School Safety Walk for November 2019

Faculty: Dr. Ahsan Ali
Ms. Harjeet Nijhar
Ms. Lavanya Madhavan
Ms. Chanda Negi Rawat
Non-Teaching Staff: Mr. Manmohan Sharma
Participants : Ms. Swati Joshi
Ms. Gagan Navneet Kaur Bawa
Students : Omanshi
Mahira Sharma


School Safety Walk for October 2019

Faculty: Dr. Ahsan Ali
Ms. Harjeet Nijhar
Ms. Lavanya Madhavan
Ms. Chanda Negi Rawat
Non-Teaching Staff: Mr. Manmohan Sharma
Participants : Ms. Pratibha Kapoor
Ms. Ruchi Sandhi
Students : Niveditha Naresh
Gautham Venkatraman


School Safety Walk for September 2019

Faculty: Dr. Ahsan Ali
Ms. Harjeet Nijhar
Ms. Lavanya Madhavan
Ms. Chanda Negi Rawat
Non-Teaching Staff: Mr. Manmohan Sharma
Participants : Ms. Nitisha Khazanchi
Mr. Amit Khazanchi
Ms. Vinita Taneja
Ms. Manju Yadav


School Safety Walk for August 2019

Faculty: Dr. Ahsan Ali
Ms. Harjeet Nijhar
Ms. Lavanya Madhavan
Ms. Chanda Negi Rawat
Non-Teaching Staff: Mr. Manmohan Sharma
Participants : Ms. Nitisha Khazanchi
Mr. Amit Khazanchi
Ms. Vinita Taneja
Students : Niveditha Naresh
Gautham Venkatraman


School Safety Walk for July 2019

Faculty: Dr. Ahsan Ali
Ms. Harjeet Nijhar
Ms. Lavanya Madhavan
Ms. Chanda Negi Rawat
Non-Teaching Staff: Mr. Manmohan Sharma
Participants : Ms. Kamini Dogra
Ms. Phani Mala
Ms. Arshiya Dogra
Students : Niveditha Naresh
Gautham Venkatraman


School Safety Walk for June 2019

Faculty: Dr. Ahsan Ali
Ms. K. Y. Sudha
Non-Teaching Staff: Mr. Manmohan Sharma
Participants : Ms. Mekha Sujit
Ms. Upali Roychourdhury Datta


SAFETY WALK ON MAY 2019

School Safety Walk for May 2019 conducted on 14/05/19

Faculty: Dr. Ahsan Ali
Ms. Harjeet Nijhar
Ms. Lavanya Madhavan
Ms. Chanda Negi Rawat
Non-Teaching Staff: Mr. Manmohan Sharma
Participants : Ms. Neelam Singh
Mr. Rakesh Sharma
Students : Niveditha Naresh
Gautham Venkatraman


SAFETY WALK ON APRIL 2019

School Safety Walk for April 2019

Faculty: Dr. Ahsan Ali
Ms. Harjeet Nijhar
Ms. Lavanya Madhavan
Ms. Chanda Negi Rawat
Non-Teaching Staff: Mr. Manmohan Sharma
Participants : Dr. Amandeep Trehan
Ms. Shobha Yadav
Students : Niveditha Naresh
Gautham Venkatraman


SAFETY WALK ON MARCH 2019

School Safety Walk for March 2019 conducted on 6/03/19

Faculty: Dr. Ahsan Ali
Ms. Harjeet Nijhar
Ms. Mala Prasad
Non-Teaching Staff: Mr. Manmohan Sharma
Participants : Ms. Niharika Jamwal
Ms. Khangamla Vashi
Students : Niveditha Naresh
Gautham Venkatraman


SAFETY WALK ON FEBRUARY 2019

School Safety Walk for February 2019 conducted on 16/02/19

Faculty: Dr. Ahsan Ali
Ms. Harjeet Nijhar
Ms. Mala Prasad
Non-Teaching Staff: Mr. Manmohan Sharma
Participants : Ms. Rajni Rana
Ms. Jaya Garodia
Students : Niveditha Naresh
Gautham Venkatraman


SAFETY WALK ON JANUARY 2019

School Safety Walk for January 2019 conducted on 10/01/19

Faculty: Dr. Ahsan Ali
Ms. Harjeet Nijhar
Ms. Mala Prasad
Non-Teaching Staff: Mr. Manmohan Sharma
Participants : Ms. Shobha Yadav
Ms. Mitali Mathur
Students : Niveditha Naresh
Gautham Venkatraman


SAFETY WALK ON NOVEMBER 2018

School Safety Walk for November 2018 conducted on 03/11/18

Faculty: Dr. Ahsan Ali

Ms. Harjeet Nijhar

Ms. Mala Prasad

Non-Teaching Staff- Mr. Manmohan Sharma

Participants : Ms. Dilshad Dalal

Ms. Bela Jalota

Students : Nandini Iyer & Anushri Tewari


SAFETY WALK ON OCTOBER 2018

School Safety Walk for October 2018 conducted on 23/10/18

Faculty: Dr. Ahsan Ali

Ms. Harjeet Nijhar

Ms. Mala Prasad

Non-Teaching Staff- Mr. Manmohan Sharma

Participants : Ms. Lata Baig

Mr. Ritesh Arya

Students : Nandini Iyer & Anushri Tewari


SAFETY WALK ON SEPTEMBER 2018

School Safety Walk for September 2018 conducted on 18/09/18

Faculty: Dr. Ahsan Ali

Ms. Harjeet Nijhar

Ms. Mala Prasad

Non-Teaching Staff- Mr. Manmohan Sharma

Participants : Ms. Mithali Mathur

Ms. Swati Gaur


SAFETY WALK ON AUGUST 2018

School Safety Walk for August 2018 conducted on 14/08/18

Participants :

Faculty: Dr. Ahsan Ali

Ms. Harjeet Nijhar

Ms. Mala Prasad

Non-Teaching Staff- Mr. Manmohan Sharma

Parents : Ms. Manisha Sharma

Ms. Sheba Shadrach

Students : Nandini Iyer & Anushri Tewari


SAFETY WALK ON JULY 2018

School Safety Walk for July 2018 conducted on 21/07/18

Participants :

Faculty: Dr. Ahsan Ali

Ms. Harjeet Nijhar

Ms. Mala Prasad

Non-Teaching Staff-Mr Manmohan Sharma

Parents : Dr. Sumita Bhargava

Ms. Sheba Shadrach

Students : Riddhi Bhasker & Anushri TewariSAFETY WALK ON 21ST MAY 2018


School Safety Walk for May 2018 conducted on 21/05/18.
Participants:
Faculty: Dr Ahsan Ali
Ms Harjeet Nijhar
Ms Mala Prasad
Non-Teaching Staff: Mr Manmohan Sharma
Parents : Dr Sumita Bhargava
Ms Sheba Shadrach
Students : Anushri Tiwari & Dev Aggarwal


SAFETY WALK ON 18TH APRIL 2018


As a part of the School Safety Audit, a School Safety Walk was conducted on 18th April 2018
Participants:
Faculty : Dr. Ahsan Ali
Ms. Mala Prasad
Ms. Harjeet Nijhar
Non-Teaching Staff : Mr. Manmohan Sharma
Parent : Mr. Rajesh Sharawat
Ms. Sheba Shadrach
Students : Anushri Tiwari & Prachi Khare


SAFETY WALK AT C-3 NURSERY CAMPUS ON 13TH APRIL 2018

MINUTES OF MONTHLY SAFETY WALK 13th APRIL 2018