• CAPTAINS
  • COUNCIL MEMBERS
 


Harnoor Kaur 12 A

Madhav Arora 12 A

Sidhi Sharma 12 A

Mayank Singh
Chauhan 12 A

Kanak Yadav 12 A

Lavanya Raheja 12 A

Ananya Datta 12 B

Immanuel D A S 12 B

Risha Mathur 12 B

Raunak Mehta 12 B

Aakriti Kandhari 12 C

Saumya Kapoor 12 C

Kirti Bhushan 12 C

Gayatri Sikka 12 C

Rudha Fadnis 12 C

Ananya Chandra 12 C

 

CUB COUNCIL

Aaniya Srivastava -5 A

Aishwarya Singh -5 A

Aahna - 5 B

Aadhya Goyal-5 B

Daksh Kalra-5 B

Divyanshu Raj -5 C


Aarika Yadav -5 CZoe Riat-5 C

 

Araatrika Ghoshal 5 C

Harshit Saluja   8 A

Parth Banerjee 8 A

Diva Mehta 8 A

Aahana Sahay 8 B

Anvi Gopal 8 B

Aaditya Bajaj 8 B

Arshiya Trehan 8 C

Aaryan Singh Rawat 8 C

Hritika 8 C

           

 

SENIOR COUNCIL

Annanya Veshnavi 9 A

Lakshya Sahrawat 9 A

Naman Jain 9 A

Avni Khattar 9 A

Aarush Narain 9 B

Ayanna Anjuli Kullu 9 B

Chayan Ramesh Sarathy 9 B


Ishan Kuchhal 9 B

Aryan Manu 10 A

Sanaj Singh 10 A

Shlok Malhotra 10 A

Maitri Begur 10 A

Purni Sharma 10 B

Niddhi Namby Iyer 10 B

Rishabh Kapoor 10 B

Daksh Kumar 10 B

Hemish Narain Biswas 11 A

Vamika Taneja 11 A

Aditya Gupta 11 A
 

Ayush Dixit 11 B
 

Ramanujan Gopalan 11 B
 

Hetvi Krushnarvind Patel 11 B
 

Shinjini Sen 11 B
 

Aryaman Bahree  11 C
 

Yamini Iyer 11 C

Anshuman Bahree 11 C

Bhavya Arya 11 C